Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych

Definicje:
a) Voucher/ karta podarunkowa, zwany dalej Bonem – na określony zabieg i/lub pakiet zabiegów na określoną kwotę nabywany przez Klienta Salonu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną.
b) SALON GOOD TIME DAY SPA POZNAŃ, w której nabywany i/lub realizowany jest Voucher/Bon.

 1. Vouchery/Bony upoważniają do skorzystania z usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Vouchera/Bonu (znajduje się w Bonie) pod numerem telefonu Salonu, bądź osobiście w Salonie.
 3. Voucher/Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 4. Voucher/Bon ważny jest przez 6 miesięcy od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona.
 5. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 6. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Vouchera/Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 8. Jeżeli Voucher/Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 9. Vouchery/Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Salonie.
 10. Voucher/Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Salonie.
 11. Voucher/Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Salonie, w którym został nabyty.
 12. Voucher/Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 13. Voucher / Bon nie może być wykorzystany do zapłaty za towary, kosmetyki dostępne w Salonie.
 14. Voucher / Bon wykupiony w promocji nie może być wykorzystany na zabiegi medycyny estetycznej lub na usługi z zakresu makijażu permanentnego.
 15. Sposób pakowania Vouchera/Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.
 16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel oraz manager Salonu.
 17. Ochrona danych osobowych:

a) Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Salonie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych
w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.

b) Administratorem danych osobowych jest Salon – sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.

c) Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Voucherów/Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

UMÓW WIZYTĘ

+48 607 785 785
recepcja@goodtimedayspa.eu